Dränering Stockholm | Video

DRÄNERING STOCKHOLM Ifebyggare Isodrän/pordrän, Fukt i källaren

DRÄNERING STOCKHOLM OCH BLÄSTRA FRÅN IFEBYGGARE 5

”Kunden glömde att ge mig ett eluttag och gick till jobbet, för att möta upp med den tid som var utsatt var jag tvungen att göra det manuellt med en hammare i stället…..

The customer forgot to give me an outlet and went to work, to meet up with the time I had to do it manually with a hammer instead”

”Dränering och blästring gjort av oss i Stockholm”

Våra tjänster: Dränering, Takomläggning, Mur & Puts, Isolering, Husgrund.

 • Uppgrävning runt hela fastigheten med grävmaskin.
 • Gjutning av fall över bottenklack.
 • Uppsättning av 100 mm pordränskivor över källarväggar.
 • Uppsättning av filterduk över pordränskivor.
 • Uppsättning av kantlist.
 • Nedsättning av dräneringsrör.
 • Nedsättning av singelsten.
 • Dränering dras till brunn/stenkista med fall från fastighet.
 • Nedsättning av dagvattenrör pvc 110 mm som kopplas samman med befintliga stuprör.
 • Dagvattenrör leds emot dagvattenbrunn/ stenkista.
 • Återfyllnad med befintliga massor och städning.