Fuktskador och vattenskador

Dränering, Takomläggning, Mur & Puts, Isolering, Målning och Husgrund.

 • Uppgrävning runt hela fastigheten med grävmaskin.
 • Gjutning av fall över bottenklack.
 • Uppsättning av 100 mm pordränskivor över källarväggar.
 • Uppsättning av filterduk över pordränskivor.
 • Uppsättning av kantlist.
 • Nedsättning av dräneringsrör.
 • Nedsättning av singelsten.
 • Dränering dras till brunn/stenkista med fall från fastighet.
 • Nedsättning av dagvattenrör PVC 110 mm som kopplas samman med befintliga stuprör.
 • Dagvattenrör leds emot dagvattenbrunn/stenkista.
 • Återfyllnad med befintliga massor och städning.

FUKT

Om vattenskador i källarväggen | FUKTSKADOR DRÄNERING STOCKHOLM
Mögel och dålig lukt kan lätt bildas om den relativa fukthalten överstiger ca 75%. Krypgrunden utsätts för hög relativ fuktighet en stor del av året och risk finns för fuktrelaterade problem i alla utelufts-ventilerade krypgrunder. Vissa grunder och hus får problem redan efter en kort tid, andra efter många år, men alla hus med krypgrunder ligger i riskzonen. Fuktkällor och orsaken till problemet är i huvudsak vatten som kommer in i grunden via källarväggen, och avdunstning från mark.