Dränering, Takomläggning, Mur & Puts, Isolering, Husgrund.

 • Uppgrävning runt hela fastigheten med grävmaskin.
 • Gjutning av fall över bottenklack.
 • Uppsättning av 100 mm pordränskivor över källarväggar.
 • Uppsättning av filterduk över pordränskivor.
 • Uppsättning av kantlist.
 • Nedsättning av dräneringsrör.
 • Nedsättning av singelsten.
 • Dränering dras till brunn/stenkista med fall från fastighet.
 • Nedsättning av dagvattenrör pvc 110 mm som kopplas samman med befintliga stuprör.
 • Dagvattenrör leds emot dagvattenbrunn/ stenkista.
 • Återfyllnad med befintliga massor och städning.